Aslaug Sjøbø

21.08.2020

Aslaug fyller heile 90 år 24. august. Klem frå Eivind, Britt, Alfhild, Solveig og Hanne Birgitte. Hennar ynskje var å feira dagen sin på Vikafjellet.