Erna Irgens-Hagevik

01.12.2020

Erna Irgens-Hagevik fyller 80 år i dag, tirsdag 1.desember. Alltid andre framfor deg sjølv, godhjarta og omsorgsfull.Du er unik. Gratulerer med dagen kjæraste deg! Helsing Stephan. Trond, Geir og Elisabeth med familiar.