Ei varm takk

Kjære familie, venner, naboer, kollegaer og alle som bur på Hellemyra bufellesskap. Tusen takk for fine ord og blomsterhelsinger ved Randi Baartvedt sin bortgang. Me er heilt rørt over alle som har brydd seg i denne vanskelige tida, for mamma og oss. Me vil takke alle som var med oss å fulgte mamma til sin siste kvilestad. Vil og takke Fusa og Samnanger gravferdsbyrå, prest Einar Ekerhovd og Eirik Søfteland. Nils Eirik Vik, Kathrine, Marita og Linda Helland med familie

Publiseringsdato 06.06.2021
Andre helsingar