Fredrik Alden Thorsen

22.01.2020

Me vil gratulere Hr.Thorsen med 40-års dagen 22.januar! Thorsen har mange talent og kvalitetar, men som lag vil me framheva at han er ein særs habil småbilbrukar og ein framifrå venn. Beste helsing Nore Fusa Småbilbrukarlag