Wincentz Osebakken

23.04.2020

Lørdag fyller, vår kjære far,svigerfar,farfar,morfar og oldefar 95år. Me vil alle gratulera deg så mykje med dagen! Me skulle aller helst feira ilag med deg og gitt deg mangen gode klemmar. Beste helsing Tone og Sveinung /m fam